Kto to bol, teda kto vlastne je Ježiš?

Autor: Jakub Šedinár | 30.11.2012 o 10:21 | (upravené 2.12.2012 o 23:59) Karma článku: 0,00 | Prečítané:  178x

Teda, kto je Ježiš? Teda základná pravda viery je, že Ježiš je zároveň rovnako Bohom ako aj človekom - novým Adamom. Nie je z časti Bohom a z časti človekom. Ľudským rozumom sa to chápe ťažko. Asi rovnako ako trojjedinnosť Boha.

Čo hovorí Písmo:

Fil 2,5-7:

5 Zmýšľajte tak ako Kristus Ježiš: 6 On, hoci má božskú prirodzenosť, nepridŕžal sa svojej rovnosti s Bohom,7 ale zriekol sa seba samého, vzal si prirodzenosť sluhu, stal sa podobný ľuďom; a podľa vonkajšieho zjavu bol pokladaný za človeka.

KKC 464-469: http://www.katechizmus.sk/?action=getk&kid=630; 464 Jedinečná a celkom neobyčajná udalosť vtelenia Božieho Syna neznamená, že Ježiš Kristus je sčasti Boh a sčasti človek, ani že je výsledkom nejasného zmiešania božského s ľudským. Stal sa skutočne človekom a pritom zostal skutočne Bohom. Ježiš Kristus je pravý Boh a pravý človek. Túto pravdu viery(88) musela Cirkev v prvých storočiach brániť a objasňovať proti bludom, ktoré ju falšovali.

Rim 5,13-21 : 13 Hriech bol síce vo svete už pred zákonom, lenže hriech sa nepočíta, keď nieto zákona.
14 No smrť panovala od Adama až po Mojžiša aj nad tými, ktorí nespáchali priestupok podobný Adamovmu: on je predobrazom toho, ktorý mal prísť.
15 Ale s darom to nie je tak ako s previnením. Lebo ak previnením jedného zomreli mnohí, tým väčšmi sa milosťou jedného človeka, Ježiša Krista, v mnohých rozhojnila Božia milosť a dar.
16 A s darom to nie je tak ako s tým, čo prišlo skrze jedného, ktorý zhrešil. Lebo súd pre jedno previnenie priniesol odsúdenie, milosť však prináša ospravedlnenie z mnohých previnení.
17 Lebo ak previnením jedného skrze jedného zavládla smrť, tým skôr skrze jedného, Ježiša Krista, budú v živote kraľovať tí, čo dostávajú hojnosť milosti a darovanej spravodlivosti.
18 Teda ako previnenie jedného prinieslo odsúdenie všetkým ľuďom, tak spravodlivosť jedného priniesla všetkým ľuďom ospravedlnenie a život.
19 Lebo ako sa neposlušnosťou jedného človeka mnohí stali hriešnikmi, tak zasa poslušnosťou jedného sa mnohí stanú spravodlivými.
20 A do toho ešte prišiel zákon, aby sa rozmnožilo previnenie. Ale kde sa rozmnožil hriech, tam sa ešte väčšmi rozhojnila milosť,
21 aby tak, ako hriech vládol v smrti, aj milosť vládla spravodlivosťou pre večný život skrze Ježiša Krista, nášho Pána.

Teda, kto je Ježiš?

Teda základná pravda viery je, že Ježiš je zároveň rovnako Bohom ako aj človekom - novým Adamom. Nie je z časti Bohom a z časti človekom. Ľudským rozumom sa to chápe ťažko. Asi rovnako ako trojjedinnosť Boha.

Výborne, to nie je tak ťažké, u veriť sa tomu dá. No niekde som zachytil, že zázraky konala jeho Božská podstata.

To nie je celkom pravda. Teda, to nie je vôbec pravda! Ježiš sa svojej božskej prirodzenosti vzdal, ako píše Písmo. A stal sa človekom(Jn 1,14). Ale vráťme sa na začiatok, prečo sa stal vlastne človekom. Keď Boh tvoril svet, stvoril ho celý a ako vrchol stvorenia stvoril na svoj obraz muža a ženu. A odovzdal vládu nad zemou človeku:"Množte sa, naplnte zem a podmaňte si ju...". Boh karaľuje v nebi - to s vyhradil pre seba, a zem dal do spravovania človekovi. Teda, človek je niečo ako Boží vyslanec - guvernér na zemi. To je prvá časť celku. Ďalšia "dôležitá" súčasť je bytosť, ktorej ide o moc. A je jej jedno, kde tú moc získa. A tou je diabol. Nezískal moc v nebi - duchovnom svete, tak sa o ňu prišiel snažiť na fyzický svet. Ale tu nemôže vládnuť priamo, tak sa rozhodol, že bude vládnuť cez človeka. Pamätáš si rozprávku: Pyšná princezná? Ako bol hlavou kráľ, no nerobil podľa svojej vôle, ale podľa vôle radcov? Ako so všetkým hýbali tak, aby sa im ušlo čo najviac, ale nemohli zvrhnúť priamo hlavu kráľovstva. Tak isto ani diabol nemôže zvrhnúť človeka, no môže cez neho konať svoje dielo. A to sa stalo, keď Adam s Evou zhrešili v raji. Odovzdali moc, ktorú im delegoval Boh. A podľa rozhodnutia Boha od stvorenia je to moc, patriaca človekovi. A teda iba človek ju môže vziať späť. No, keďže človek nedokázal ani žiť podľa zákona, ktorý Boh dal ako môžnú cestu - ospravedlnenie zo skutkou, no ak človek čo i len jediný raz zhreší, tak je to stratené. Takže človek sa sám spasiť nedokáže. Preto poslal svojho Syna - Ježiša, ktorý sa tým stal aj človekom. Ako píše Písmo: 18 Teda ako previnenie jedného prinieslo odsúdenie všetkým ľuďom, tak spravodlivosť jedného priniesla všetkým ľuďom ospravedlnenie a život. 19 Lebo ako sa neposlušnosťou jedného človeka mnohí stali hriešnikmi, tak zasa poslušnosťou jedného sa mnohí stanú spravodlivými... Teda, ak sa Ježiš stane mojim osobným novým Adamom - ak sa preradím z rodokmeňa zákona (z Adamovho rodokmeňa) do rodokmeňa spravodlivosti (Ježišovho rodokmeňa), tak potom sa na mne splňuje toto písmo - každému kto tak učiní, tomu spravodlivosť nového Adama priniesla nový život. A teraz sa môžme dostať k tomu, prečo Ježiš konal skutky ktoré konal ako človek. Boh si ponechal moc Slova na nebesiach a človeku odovzdal do správy moc slova na zemi. Telógovia hovoria, že moc Adamovho slova bola taká istá, ako moc Ježišovho slova. Teda povedal, a stalo sa. Keď niečo zasadil a potreboval, dážď, zavolal oblaky a prikázal im pršať. Keď bolo dosť, prikázal im prestať. A všetko išlo tak, ako chcel Adam, lebo konal podľa toho, čo chcel Boh. A čo hovorí Ježiš? Ja konám všetko, čo som počul od svojho Otca, a nekonám nič sám od seba. S Ježišom sa vrátila moc slova, ktorú Adam stratil po tom, čo konal proti vôli Otca. Dovtedy bol spravodlivý pred Bohom. Ježiš sa nepriečil Jeho vôli, a preto bol spravodlivý stále a ako spravodlivý zomrel za nespravodlivých aby ich ospravodlivil. Nie ospravedlnil, ale ospravodlivil - aby sa cez neho mohli vrátiť do spravodlivosti pred Pána. A teda, keď Boh hľadí na teba a si v Ježišovom rodokmeni, nevidí Teba, ale vidí Ježiša a jeho spravodlivosť. Preto je aj hlavou Cirkvi. Takže, keďže život mal Adama baviť, nemal mu byť trápením a svoj život konal žil v súlade s Božou vôľou a všetko poslúchalo jeho slovo (lebo človeku bolo dané Bohom Otcom slovo moci), a hriechom to stratil, tak keď Ježiš prišiel ako nový Adam, spravodlivý pred Pánom, prišla s Ním aj moc Slova v novom človeku s čistým štítom pred Pánom. Zažil všetko, čo človek zažíva - smrť, samotu, smútok - všetko súženie, aby nám ho mohol vymeniť za život v plnosti. To bol Boží plán. Aby Boží Syn zomrel spravodlivý za nespravodlivých aby nás ospravodlivil. A ako človek konal čo konal - zázraky, uzdravenia, kriesenia svojím slovom a zjednotením s Ockom - vo vedomí si toho, že je Božím Synom, a nás učí, ako byť Božie deti - čo to znamená, že to nie je len fráza. Že si môžme užívať dostatok všetkého, keď žijeme v spravodlivosti. Mal Ježiš niečoho nedostatok? Veď keď mal čo i len zaplatiť chrámovú daň, poslal Petra uloviť rybu... Vedel, že Ocko Mu dá čo potrebuje. Spôsob, aký to bol, v tej chvíli nie je podstatný. Podstatné je vedomie, že Boh často dáva veci synom a dcéram spôsobom, ktorý nie je logický v našich očiach. Ale to neznamená, že nie je logický v Jeho očiach. Podstatné je to, že tu bol ako dokonalý človek v dokonalej spravodlivosti ukázať nám cestu, ako sa dostať ku spravodlivosti pred Pánom - inak povedané, do správneho vzťahu s Bohom, s ľuďmi na okolo i so sebou samým. Ježiš vraví: ...a blížneho ako seba samého. Teda najprv miluj seba tak, ako treba - maj správny vzťah k sebe samému (bohužiaľ, niektorí to preháňajú a dávajú ešte aj pred lásku k Bohu) a potom môžeš skutočne mať správny vzťah k blížnemu. A Písmo hovorí v Rim 5,17: Lebo ak previnením jedného skrze jedného zavládla smrť, tým skôr skrze jedného, Ježiša Krista, budú v živote kraľovať tí, čo dostávajú hojnosť milosti a darovanej spravodlivosti... A tak teda skrze Ježiša máme kraľovať nad sebou a svojim životom (v súlade s Jeho vôľou pre mňa) v milosti a v darovanej spravodlivosti. Teda táto spravodlivosť nám bola darovaná. Ježiš ju vymenil za to všetko utrpenie, ktoré prišlo ako následok hriechu. Teda to, čo mnohí cirkevníci nazývajú krížom, skutočne krížom nie je a toto všetko už znášať ako následok hriechu nemusíme. Čo teda je krížom? Tomu sa budem venovať neskôr. Teraz je potrebné pochopiť to, že choroba, smútok, samota, depresia, hanba či duchovná smrť nie je konečným stavom a môžme povedať v spravodlivosti ktorú nám Ježiš daroval: Stop! koniec! nadomnou nevládne smútok/depresia! Ja som Božím synom/dcérou a ja som v spravodlivosti pred Pánom a teda to už ďalej znášať nemusím, lebo to všetko Ježiš vzal zo sebou na kríž a zomrel v tom všetkom, aby učinil zadosť zákonu, a aby sme jeho smrťou a zmŕtvychvstaním mohli byť očistení v plnosti života (v dostatku, radosti, pokoji - užívať si život) ktorú nám Ježiš doniesol (Ž 16,11; Jn 10,10b; Jn 17,13).(O tom, čo je skutočne mojim krížom, ktorý mám každý deň vziať na plecia tiež niekedy inokedy :o))

Zdá sa mi dosť prehnané, žeby Adam povedal: Tu chcem toto a toto! a stalo sa...

Prečo prehnané? Mnoho ľudí, ktorí prijali to, čo som už napísal svedčí o tom, ako sa Boh stará. Ako sa dejú mnohé uzdravenia, dokonca áno, aj vzkriesenia v mene Ježiša. Žiadne okultné obrady, nič. Len modlitba za vzkriesenie. A mŕtvi vstávajú, slepí vidia, hluchí počujú, chromí chodia... Nie sú to jedny zo znamení toho, že Božie kráľovstvo je medzi nami? Nehovoril to sám Ježiš? Sme Božími synmi v Ňom, sme adoptovanými Synmi, a môžme si užívať život v plnosti. A áno, dokonca sa máme modliť za uzdravenia a veriť že Pán uzdraví. Možno nie hneď alebo podľa mojej predstavy, ale píše sa: Jak 5,13-15: ...modlitba s vierou uzdraví chorého... Keď tu fungovalo vtedy, keďže máme rovnakého Ducha, má to fungovať aj dnes. A keď sa na slovo môže vrátiť duch do človeka a človek ožije, prečo je nemožné prikázať oblaku aby prišiel a polial zem keď je potrebné a naopak, keď je dosť, tak prikázať aby prestal? Sú tiež mnohí, ktorí modlitbou zmenili počasie - predpoveď ktorá bola, a začala sa plniť sa zrazu zmenila po pár minútach modlitby. Ak je to Božia voľa a konáš zjednotene s Božím Duchom a On koná v Tebe (je to prirodzené, no treba uveriť, že Boh koná a potom človek začne rozoznávať, že aha, pozri, toto cezomňa spravil Boh... za predokladu, že učenie novej evanjelizácie ktoré bolo prijaté 2. Vatikánskym koncilom prijimeš za svoje, a nie keď žiješ tak, ako si žil doteraz a nesnažíš sa s tým niečo robiť)tak na Slovo poslúchne aj príroda - Ježiš na loďke: mlč! uťíš sa! -to je prejav moci Slova nad prírodou, moc, ktorú sme stratili vzoprením sa Bohu a stratou "spojenia" s Božím Duchom.

Ale veď ja viem, že som Boží syn... Veď mám spravený krst, prijímanie aj birmovku... Vtĺkali nám to do hlavy pri príprave na prijímanie aj birmovku. To si pamätám!

Fakt? Ty "máš spravený"? S týmto prístupom sa nečudujem tvojim otázkam. Ty to síce vieš, že si Synom, ale to je všetko. Nijako ti to nepomáha, nijako ti to nezmenilo život (toho sa bojíš, však?). V prvom rade: "Kajajte sa, lebo sa priblížilo Nebeské kráľovstvo!"... Čo je to kajanie sa? Sypať si prach na hlavu? postiť sa? Byt v depresii, aký som nedokonalý, možno zlý? Nie celkom. Ak spravíš len toto, nie je to vôbec kajanie sa. (Pre doslovný výraz z originálu pozri http://biblesuite.com/greek/3340.htm - je to slovíčko metanoa - change my mind - zmeniť myslenie, zmeniť pohľad na vec - Mk 4,17) Kajať sa, znamená v doslovnom preklade zmeniť zmýšľanie, zmeniť myslenie alebo inak sa to dá ešte - zmeniť pohľad na vec. A presne toto je obsiahnuté v SK preklade textu pod slovíčkom kajať sa. Ľutovať svoje hriechy? Môžeš, ale nestrať tým čas, ktorý môžeš využiť pre Boha! Tvoja ľútosť nemusí byť dlhá, plná sĺz... Ak ťa má zmeniť, vtedy to nezastavíš, no ak si stále "vyvolávaš" pocit viny, to je od zlého - nezabúdaj Ježiš na kríži zomrel so všetkým súžením človeka, ktoré prišlo po hriechu - od samoty, cez hanbu, odmietnutie, chudobu, samotu a za to nám dal Božiu bllízkosť, naplnenie, život v plnosti a hojnosti, prijatie, slávu! A proti tomu treba bojovať! (O tom zas niekedy inokedy :o) )

 

Nech sa chvála Ockovi, Ježišovi, môjmu bratovi i Duchu Svätému - jednému a jedinému Duchu, ktorý nás ľudí zjednocuje s Ockom a Ježišom! Staň sa! Amen.

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

BRATISLAVA

Ftáčnik, Frešo, Droba a Kusý. Čo chcú z Bratislavy urobiť kandidáti na župana

Ako vidia kandidáti Bratislavský samosprávny kraj dnes a kam by mal smerovať? Sledujte diskusiu SME Naživo.

ŠPORT

Legenda Merckx o Saganovi: Súperi mu len nahrávajú

Merckx nevidel na MS poriadne preteky.

SVET

Café Európa: Európa po nemeckých voľbách

Aký dopad budú mať voľby v Nemecku na Európu i Slovensko? Sledujte diskusiu naživo.


Už ste čítali?